فصل چهاردهم ستاره افغان – مرحله اعلان نتایج ۷ بهترین

اولین اجرای دوگانه مرحله اعلان نتایج ۷ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط سلام مفتون و صدیقه مددگار گرفت که آهنگ "لبک بام" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.
۱۵ حوت ۱۳۹۷

اولین اجرای دوگانه مرحله اعلان نتایج ۷ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط سلام مفتون و صدیقه مددگار گرفت که آهنگ "لبک بام" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

دومین اجرای دوگانه را ویسم انوری و قیس عمادی داشت که بسیار عالی سرودند و برای داوران و شنوندگان خیلی لذت بخش بود.

فیروز فاضل و زهرا الهام سومین اجرای دوگانه را داشتند که آهنگ"سبزینه ناز" را خیلی زیبا سروده و مورد تشویق داوران بلخصوص قیس الفت قرار گرفتند. متعاقباً سلام مفتون برای دومین بار روی استیج آمده و آهنگ"خوش باش" را دوگانه همرای حامد نایاب اجرا کرد که این جوره هم توانست نظریات مثبت داوران را کسب نمایند.

در اخیر برنامه امشب ما با صدیقه مددگار خدا حافظی کردیم و او آخرین اجرای خود را درروی استیج ستاره افغان داشت.

 

برای دیدن ویدوی مکمل بالای لینک ذیل کلیک کنید.