۱۸ جدی ۱۳۹۷

مرحله اعلان نتایج مرحله ۱۰ بهترین جشواره ۱۴ ستاره افغان با اجرای دوگانه نجیب استالفی و سلام مفتون آغاز شد که آهنگ زیبای محلی سرودند، متعاقباً حامد محبوب و صدیقه مددگار دومین اجرای دوگانه امشب را داشتند که باسرودن آهنگ زیبای "دل شده مایلت ای یار" توانستند نظریات مثبت داوران را کسب نمایند.

 

بعداً حمید حدیث و وسیم انوری سومین اجرای دوگانه امشب کردند و آهنگ " عشق نهان" از قیس الفت را خیلی عالی سرودند.

 

فیزوز فاضل و قیس عمادی اجرای خیلی عالی دوگانه داشتند، متعاقباً حامد نایاب و زهرا الهام آهنگ زیبای "جانم هی " را سرودند.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج جشنواره چهاردهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید.