۲۳ جدی ۱۳۹۷

مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با اجرای آهنگ گروهی "جانم به قدت" ستاره ها آغاز شد و سپس قیس عمادی و حامد نایاب اولین اجرای دوگانه این برنامه را داشتند.

بعداً فیروز فاضل، وسیم انوری و حمید حدیث وارد استیج شدند و آهنگ زیبای "مردم" را خیلی زیبا اجرا کردند که نظریات نیک داوران را کسب کردند. 

زهرا الهام و صدیقه مددگار سومین اجرای دوگانه امشب را داشتند که آهنگ "حرف مردم مشنو" از پرستو را سرودند. 

بلاخره حامد محبوب و سلام مفتون روی استیج آمده و آهنگ "آزاد افغانستان است" را اجراکردند و اجرای دوگانه شان همچنان نظریات مثبت داوران را به همراه داشت. 

 

دراخیربرنامه بینندگان و داوران منتظر اعلان نتیجه بودند, یعنی یکی از ستاره ها باید با استیج ستاره افغان خدا حافظی میکرد, برای دانستن ستاره حذف شده و برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان بالای ویدیو ذیل کلیک کنید.