play

فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله ۳ بهترین

۱۶ حوت ۱۴۰۱

در این برنامه ما محمد طاهر تخاری را به عنوان مهمان ویژه دعوت کردیم...

۴ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۴ بهترین

مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر چهار ستاره آغاز شد.

۳ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای هارون رسولی آغاز شد که آهنگ"تنها شدم تنها" را سرود.

۲۷ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۵ بهترین

برنامه امشب با اجرای گروهی داوران برنامه آغاز شد.

۲۶ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحلۀ اعلان نتایج خوش چانس

مرحله اعلان نتایج خوش چانس متفاوت تر از شب های دیگر بود، تفاوت در اینکه تمام ستاره های حذف شده اجرا کردند.

۲۰ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحلۀ خوش چانس

در مرحله خوش چانس مهمان ما آقای منصور نظری یک از هنرمندان موفق کشور ما بودند که منحیث مهمان ویژه در برنامه حضور داشتند.

۱۹ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین

اولین اجراکننده امشب مصطفی هنرجو بود که آهنگ زیبای هزارگی" خانه مو" را خیلی زیبا سرود و با اجرای خود توانست نظریات مثبت داوران بلخصوص قیس الفت و شهلازلاند را کسب کند و در ساحه حفظ قرار گرفت.

۱۳ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۵ بهترین

جمال مبارز مهمان ویژه مرحله ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بود.

۱۲ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۶ بهترین

دراین مرحله اعلان نتایج برعکس مراحل قبلی ستاره افغان هر ستاره اجرای انفرادی خود را داشت.

۶ دلو ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۶ بهترین

مرحله ۶ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر شش ستاره آغاز شد که اهنگ زیبای"شب یلدا" از امیرجان صبوری را خیلی عالی سرودند.

Pages