play

فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله ۳ بهترین

۱۷ حوت ۱۳۹۹

در این برنامه ما محمد طاهر تخاری را به عنوان مهمان ویژه دعوت کردیم...

۱۱ حمل ۱۳۹۷

فصل سیزدهم ستاره افغان - کنسرت ویژه

در برنامه امشب اولین اجرا از مصطفی هنرجو بود که آهنگ"پایز" را سرود و به تعقیب آن جمیل کریمی دومین اجرا امشب را داشت که آهنگ"خراب روی تو ام" را اجرا کرد.

۱۰ حمل ۱۳۹۷

فصل سیزدهم ستاره افغان - گفتگوی ویژه

برنامه گفتگوی ویژه امشب با مرور بر جریان رقابت ها در جشنواره سیزدهم ستاره افغان آغاز شد و صحنه های از جریان این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

۲ حمل ۱۳۹۷

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله نهایی

مرحله نهایی جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی ستاره های حذف شده این مرحله آغاز شده که مورد تشویق بینندگان قرار گرفت.

۲۵ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - کنسرت ویژه

در این هفته جشنواره سیزدهم ستاره افغان هر دو ستاره که به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند آهنگ های بسیار زیبا سرودند که برعکس برنامه های قبلی اجرا های شان مورد قضاوت داوران قرار نگرفت.

۲۴ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - گفتگوی ویژه

برنامه امشب گفتگوی ویژه است که داوران و دو ستاره مرحله نهایی درباره تجربیات خود درفصل سیزدهم ستاره افغان با هم گفتگو میکنند.

۱۸ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۲ بهترین

برنامه امشب به مناسبت روز زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۷ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۳ بهترین

برنامه مرحله اعلان نتایج ۳ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان به مناسبت روز جهانی زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۱ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۳ بهترین

برنامه امشب ستاره افغان به افتخار قوای مسلح یکی از برنامه های ویژه این جشنواره بود.

۱۱ حوت ۱۳۹۶

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین

اولین اجرای مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط مهمان ویژه برنامه ولی سازش صورت گرفت که آهنگ"دختر وطن" را سرود.

Pages