آرش بارز آهنگ "عشق آتشین" از جلیل زلاند را اجرا می کند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین