آهنگ دگر اشکم مریز از احمد ظاهر توسط شاپرک

فصل نهم ستاره افغان، قسمت ششم - مرحله ۱۶۰ بهترین