داود پژمان آهنگ "من آماده ام" از گوگوش را اجرا کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۰ بهترین