رفیع الله آهنگی "باران شوم" از قیس الفت را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار