شهلا زلاند آهنگ "در جبینم" را سرود

جشنواره نهم ستاره افغان، ۷ بهترین